Bijdrage Akerboom debat kinder­pardon


30 januari 2019

Voorzitter, gisterenavond kwam aan dagenlange spanning gedeeltelijk een einde. Negentig procent van de hier gewortelde kinderen zullen naar alle waarschijnlijkheid mogen blijven. Naar alle waarschijnlijkheid, want voor veel kinderen is maar de vraag of zij bij de gelukkige negentig procent horen. Kunnen zij een mooie toekomst op gaan bouwen in Nederland? Dat is voor veel van hen nog de vraag. Is de staatssecretaris bereid hen snel zekerheid te geven?

Voorzitter, het uitzetten van kinderen die in Nederland opgegroeid zijn en het land als hun thuis beschouwen, is het tegenovergestelde van mededogen. Het is meedogenloos. Deze kinderen, vaak in Nederland geboren en opgegroeid, zijn op het vliegtuig gezet: terug naar een land dat ze vaak niet kennen, waar ze de taal niet spreken, waar ze soms zelfs niet veilig zijn.

Het kabinet heeft nu een plan gepresenteerd. Bij de Partij voor de Dieren leven nog wel heel veel vragen over de uitwerking hiervan. Het kinderpardon wordt afgeschaft en in de tussentijd komt er een overgangsregeling. Bovendien ziet het kabinet in dat het onmenselijk is om mensen te verplichten mee te werken aan het bevorderen van hun eigen noodlot. Mijn fractie maakt zich zorgen over de kinderen die nu tussen wal en schip dreigen te vallen. Wat komt er in de overgangsregeling te staan voor deze kinderen? Komt er na de 600 tot 700 kinderen die nu opnieuw worden beoordeeld, niemand meer in aanmerking voor het kinderpardon, terwijl de personeelstekorten morgen niet opgelost zijn? Komt het extra geld voor de IND op tijd, of wordt het kinderpardon met het badwater weg gegooid?

Voorzitter, de discretionaire bevoegdheid gaat naar de IND directeur, die beoordeelt hoe schrijnend een geval is. Meer bevoegdheden naar een uitgeklede dienst. Daar maken wij ons zorgen om. Bovendien, wat als er nieuw bewijs opkomt, of er toch een juridische fout is gemaakt? Kan de staatssecretaris beantwoorden of deze toetsing dan een 2e keer plaats kan vinden?

Het gepresenteerde plan valt of staat met kortere procedures. Die 13 miljoen euro gaat daar niet morgen al verandering in brengen. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat er in de tussentijd geen schrijnende gevallen ontstaan?

Ook nu gaat het debat weer over oplappen en afhouden. Aan de grondoorzaken van het feit dat deze kinderen hierheen komen en geworteld raken, wordt nauwelijks aandacht besteed. Mensen vertrekken negen van de tien keer niet uit vrije wil uit hun geboorteland. Onze rijkdom gaat rechtstreeks ten koste van mensen elders. Zolang we dat niet erkennen komen we niet dichter bij een oplossing. Het vluchtelingenprobleem zal blijven bestaan, en steeds groter worden, zolang we de voedingsbodem van vluchtelingen- en migratiestromen niet wegnemen. Dat maakt het ook zo schrijnend dat deze kinderen zijn uitgeruild tegen 250 kwetsbare vluchtelingen.

We hopen dat een meerderheid van dit huis mededogen toont en het belang van de zwaksten laat prevaleren boven het recht van de sterksten.

Dankuwel.