Bijdragen gere­la­teerd aan Vee-industrie afschaffen