Vragen gere­la­teerd aan Huis­vesting en verzorging van gezel­schaps­dieren