Bijdragen gere­la­teerd aan Demo­cra­ti­scher Europa en inter­na­ti­onale soli­da­riteit